Međunarodni transport

 
Naš cilj je da povezivanjem regiona Balkana sa zemljama EU i zemljama CIS u međunarodnom transportu omogućimo našim klijentima lakše poslovanje i promet roba kroz efikasnu i precizno organizovanu mrežu saradnika.


Posebnu pažnju obraćamo na zadate termine isporuke jer je zadovoljstvo naših klijenata našom uslugom osnovni preduslov za dugoročnu saradnju i razvoj brenda naše kompanije.


Pravilno obezbeđivanje tereta tokom transporta predstavlja jednu od najbitnijih stavki u samom transportu u pogledu bezbednosti u saobraćaju i smanjenja oštećenja robe prilikom transporta, čime se povećava i efikasnost samog transporta. Iz tog razloga naši vozači prolaze redovne obuke i provere kako bi se mogućnost greške svela na minimum.


Kao dodatnu sigurnost za naše klijente napominjemo činjenicu da su sva naša vozila opremljena GPS sistemima praćenja i pokrivena CMR osiguranjem, tako da u svakom trenutku možete znati poziciju vaše pošiljke i biti sigurni da je ista u svakom pogledu osigurana.