SKLADIŠTENJE

 
Uštedite na troškovima skladištenja i poverite nama manipulaciju vašom robom do trenutka kada za istu budete imali konačno odredište.

Profesionalna obučenost i iskustvo naših saradnika u skladištenju osiguraće kvalitetnu uslugu i zadovoljstvo našaih klijenata.